อาการของร่างกายที่ส่งสัญญาณว่าขาดโปรตีน

โรคขาดสารอาหารโปรตีนเกิดจากร่างกายได้โปรตีนไม่พอ ลักษณะอาการของโรคนี้ที่เห็นแตกต่างกันอย่างชัดเจน 2 รูป และทั้ง 2 รูปแบบมีลักษณะ และอาการอย่างไร

Continue Readingอาการของร่างกายที่ส่งสัญญาณว่าขาดโปรตีน