ข้อมูลทางโภชนาการของเนื้ออบแห้ง Highlands Jerky

ทดสอบโดยบริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด

[/et_pb_text][et_pb_code]

ParameterUnitMethod of AnalysisResult
CaloriesKcal/100gIn-house method ALS.TF.907 based on of Analytical chemistry of foods, C.S. James., Backie Academy and Professional., parl1,4.7 part 2, 5.30., 1995.319.72
Calories from fatKcal/100gIn-house method ALS.TF.907 based on of Analytical chemistry of foods, C.S. James., Backie Academy and Professional., parl1,4.7 part 2, 5.30., 1995.23.76
Total Fatg/100gIn-house method based on AOAC (2005) 960.392.64
**Saturated Fatg/100gBased on AOAC 2005, 996.062.38
**Cholesterolmg/100gBased on AOAC 2005, 994.1042.50
Protein (Factor 6.25)g/100gI n-house method based on AOAC (2005) 98 I . I 040.90
Carbohydrateg/100gIn-house method ALS.TF.906 based on of Analytical chemistry of foods, C.S. James., Backie Academy and Professional., Dart 1.4.5.. 1995.33.09
Total Sugar as invertg/100gAOAC (2005) 925.35 (B)19.23
**Vitamin Aµg/100gBased on (AOAC (2005) 992.06N.D.
**Vitamin B1mg/100gBased on AOAC (2005) 942.230.06
**Vitamin B2mg/100gBased on AOAC (2005) 970.650.11
[/et_pb_code][et_pb_text background_layout=”light” text_orientation=”left” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” background_size=”initial”]

หมายเหตุ

  • ผลทดสอบนี้เกิดจากเนื้ออบแห้งปริมาณ 100 กรัม
  • เนื้อหมูและเนื้อวัวอบแห้ง ไฮแลนส์ เจอร์กี้ ต่อ 1 ถุง หนักประมาณ 30 กรัม (หลังจากหักน้ำหนักบรรจุภัณฑ์และถุงดูดออกซิเจน)